CBS/IRIS

Nederland is een land met een open economie; het heeft intensieve handelsrelaties met het buitenland. Deinternationale handel is van groot belang voor de Nederlandse economie en bepaalt ongeveer 30% van hetBruto Binnenlands Product.
Doel van de statistiek Internationale handel in Goederen is het in kaart brengen de handelsstromen vanNederland met het buitenland. Statistieken over de internationale handel in goederen worden uitvoeriggebruikt door beleidsmakers op internationaal en nationaal niveau. Bedrijven gebruiken de statistiekinternationale handel om marktonderzoek uit te voeren en hun commercile strategie te bepalen. Het is dusbelangrijk inzicht te hebben in de internationale handel om de economische situatie van Nederland te bepalenen de verwevenheid met het buitenland in kaart te brengen.

Om aan de informatiebehoefte te kunnen voldoen, verzamelt het CBS gegevens van Nederlandse ondernemersdie handelen met het buitenland.Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, verplicht iedere Europese lidstaat om import- enexportstatistieken aan te leveren. Het CBS levert deze statistieken voor Nederland. Mede aan de hand van dezegegevens bepaalt Eurostat de Europese economische situatie.

Wanneer u vragen heeft over CBS/IRIS, problemen heeft met het aanleveren van CBS/IRIS gegevens of wilt
controleren of uw werkwijze juist is vraag FoodPro dan om hulp.

Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het FoodPro netwerk
FoodPro Network verbindt professionals in de voedingsindustrie met elkaar. Word ook onderdeel van FoodPro Network!
Advertentie
uw banner hier?