CCP's

Critical Control Points. Er is een basis principe:

1. Inventariseer alle potentile gevaren.
2. Stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden
voorkomen of beperkt
3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.
4. Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel "gemonitord" worden.
5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
6. Pas verificatie toe  een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
7. Houd documentatie en registraties bij  vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.

Heeft u ze als QA manager of organisatie in kaart? Waar loopt u tegen aan? CCPs zijn van essentieel belang in
uw bedrijfsvoering.

Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het FoodPro netwerk
FoodPro Network verbindt professionals in de voedingsindustrie met elkaar. Word ook onderdeel van FoodPro Network!
Advertentie
uw banner hier?