Kwaliteit & voedselveiligheid

Uit onderzoek blijkt dat voedselleveranciers aandacht voor de voedselveiligheid en kwaliteit op de eerste plaats
zetten. Maar liefst 85 procent van de branche-experts stelt dat zij additionele stappen nemen om de voedselveiligheid te waarborgen. De eerste plaats van voedselveiligheid als aandachtsgebied is gerechtvaardigd.

Bijna alle landen hebben wel wet- en regelgeving voor voedselveiligheid. Dergelijke wetgeving is gericht op
alle voedselproducten die in het betreffende land worden verkocht. Elk geïmporteerd product valt dus ook
onder de regelgeving. Alle betrokkenen in de voeding-supply chain dienen daarom rekening te houden met de
mondiale regelgeving.

In Europa geldt onder meer Artikel 18 voor voedselveiligheid. Dit wetsartikel schrijft voor dat de
traceerbaarheid van voedsel gedurende alle stadia van productie, verwerking en distributie vastgesteld
moet kunnen worden. De traceerbaarheid geldt dus voor boeren, verwerkers, fabrikanten, distributeurs, de
retailbranche en andere dienstverleners in de voedingsindustrie.

Ga hier naar het FoodPro platform voor QA Managers, Kwaliteit en Voedselveiligheid.

Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het FoodPro netwerk
FoodPro Network verbindt professionals in de voedingsindustrie met elkaar. Word ook onderdeel van FoodPro Network!
Advertentie
uw banner hier?