Export

De NVWA (De Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit kan op verzoek exportverklaringen afgeven aan bedrijven ten behoeve van de export naar hun afnemers in derde landen. Een exportverklaring is een verklaring waarmee de NVWA een uitspraak doet over het bedrijf en de aldaar geproduceerde of te exporteren goederen in zijn algemeenheid.

Het doel van de verklaring is de bevordering van vrij handelsverkeer. Met name de mildere variant van de exportverklaring, waarbij de NVWA aangeeft geen reden te hebben tot twijfel aan de juistheid van verstrekte documenten is hiervoor bedoeld.

Een bedrijf kan ook opteren voor een zwaardere verklaring waarbij wordt verklaard dat er regelmatige controles worden uitgevoerd bij het betreffende bedrijf. Vanzelfsprekend wordt een dergelijke verklaring uitsluitend afgegeven indien er ook daadwerkelijk regelmatige controles worden uitgevoerd door NVWA.

De exportverklaring wordt toegevoegd aan een reeds door een bedrijf opgestelde eigen verklaring. De aanvraag van een exportverklaring is op vrijwillige basis: de NVWA is niet verplicht een verklaring af te geven, de onderneming is niet verplicht deze aan te vragen.

Het grootste deel van MKB bedrijven in de voedingsindustrie in Nederland exporteert niet (ca. 75%).

Bij FoodPro en FoodPro leden / professionals is veel kennis in huis omtrent het exporteren (en importeren) van levensmiddelen.

Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het FoodPro netwerk
FoodPro Network verbindt professionals in de voedingsindustrie met elkaar. Word ook onderdeel van FoodPro Network!
Advertentie
uw banner hier?