General Food Law

De algemene levensmiddelenwetgeving (GFL).

De levensmiddelenwetgeving betreft voedselveiligheid en eerlijkheid in de handel van levensmiddelen voor de
gehele voedselketen. Nationale regelgeving hiervoor is vastgelegd in de Warenwet, de Landbouwkwaliteitswet,
de Bestrijdingsmiddelenwet, de Vleeskeuringswet en in Productschapsverordeningen.

De Europese regelgeving over algemene levensmiddelenwetgeving (GFL) wordt in Nederland één op één
gevolgd. Het belangrijkste onderdeel hiervan is de traceerbaarheid. Alle producenten van levensmiddelen en
diervoeders moeten een goed systeem voor traceerbaarheid hanteren zodat snel en nauwkeurig producten uit
de handel kunnen worden genomen als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid.

Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het FoodPro netwerk
FoodPro Network verbindt professionals in de voedingsindustrie met elkaar. Word ook onderdeel van FoodPro Network!
Advertentie
uw banner hier?