We hadden het er al over in een aantal vorige blogs: in de landbouw- en voedingsindustrie is het cruciaal om inzicht te hebben in data van de complete supply chain. Operational excellence gaat al lang niet meer alleen over wat u binnen de vier muren van uw bedrijf onder controle kan houden. Het gaat over: welke data uit de hele keten geeft landbouw- en voedingsbedrijven de inzichten die ze nodig hebben om operational excellence naar een nog hoger niveau te tillen.

Digitale feedbackloops: de sleutel voor méér excellence

Digitale feedbackloops zijn hier essentieel. Lees ook: Wat digitale feedbackloops precies zijn en hoe ze werken.

Grosso modo komt het erop neer dat u als bedrijf datastromen opzet in verschillende richtingen, waarbij data naar een partij wordt gestuurd maar daar ook weer wordt opgehaald. Met andere woorden: fabrikanten hebben er baat bij om data te ontsluiten voor retailers, agrarische toeleveranciers en consumenten, maar ook en vooral om data bij hen op te vragen. Een kort voorbeeld van elk:

 1. Two-way feedbackloops tussen retail en fabrikant:
  VMI, Continuous Replenishment, delen van reële verkoopscijfers, verbruiksgegevens, etc.
 2. Two-way feedbackloops tussen teler en fabrikant:
  Delen van data over output, gebruik bestrijdingsmiddelen en meststoffen, kwaliteitsscores, etc.
 3. Two-way feedbackloops tussen consument en fabrikant:
  Delen van info over afkomst, CO2 footprint e.d. (vanuit fabrikant) of insturen van feedback over producten (vanuit de consument) via Smart Label-technologie.

De idee achter de feedbackloops is dat door data diep in de keten te gaan ophalen, fabrikanten beter en efficiënter gaan werken. Hoe?

 1. Door reëel inzicht in echte verkoop- en verbruiksgegevens: accurater voorspellen wanneer er wat moet worden geproduceerd– en dus slimmer aankopen, een betere productieplanning opzetten, minder waste produceren, correcter uitleveren enz.
 2. Door inzicht in telerinformatie: accurater voorspellen wat de opbrengst zal zijn in termen van kwaliteit van een specifieke akker en van bepaalde grondstoffen – en dus weten of er elders moet worden aangekocht. Fabrikanten die met veel verschillende telers werken, kunnen hier nog een stap verder gaan: door alle telerdata te consolideren, kunnen ze best practices opstellen en advies delen met andere telers.
 3. Door inzicht in telerinformatie – bijv. over het gebruik van bestrijdingsmiddelen: sneller kunnen inschatten of dat niet in strijd is met de groeiende lijst compliance-vereisten die retailers opleggen aan fabrikanten.
 4. Door extra parameters – bijv. weersomstandigheden - mee te nemen in de voorspelling: sneller productie kunnen bijsturen (warm weer = minder chocola in de koekjes) of opvoeren (warm weer = meer kant-en-klare salades). Eigenlijk komt het erop neer een verband te leggen tussen fluctuaties in verkoopcijfers en andere factoren - zoals weer, tv-programma’s, sportevenementen enz. – en daar patronen in te ontdekken.

Conclusie: de idee achter digitale feedbackloops is dat elke partij in de keten – en ook de consument – steeds slimmer wordt. Vandaar dat er ook wordt gesproken over ‘intelligent data’ of ‘de lerende keten’.

De smaak te pakken?

Ontdek onze verhelderende IT-aanpak op maat van de landbouw- en voedingsindustrie. U vindt er onze kant-en-klare Agri&Food-blogs en leert uit eerste hand hoe we onze klanten verlichting brachten.