Import

Voedsel uit Nederland is vrijwel altijd van een betrouwbare kwaliteit. Vers, niet zwaar bespoten en er zit zelden rommel in. Voor andere Europese landen geldt grotendeels hetzelfde. Maar hoe zit dat met import?

Zijn etenswaren uit Afrika, zuid-oost Azië, of Indonesië net zo schoon? Zit daar geen eng gif op? Is daar geen kinderarbeid of slavenarbeid voor gebruikt? En de soja uit Argentiniê, is die misschien genetisch gemanipuleerd? Of het vlees uit de Verenigde Staten, zitten daar kunstmatige hormonen in? Ja, dat kan allemaal. En het mag vaak ook, volgens de wetten en regels van die betreffende landen.

In Nederland en Europa kijken we anders tegen (de kwaliteit van) voedsel aan dan in veel andere delen van de wereld. Europese wetgeving wil waarborgen dat hier alleen voedsel te koop is dat voldoet aan de regels die wij daaraan stellen.

De Europese Algemene Voedsel Wet is bezig de nationale wetgeving te overkoepelen, zodat in alle EU-landen steeds meer dezelfde regels voor voedsel gelden.

Als het gaat om veiligheid van voedsel bestaat er ook op wereldschaal al enige overeenstemming over wat gezond en verstandig is en wat niet. Overeenstemming hierover ligt vast in de Codex Alimentarius, opgesteld door de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De economische kant van handel in voedsel is een zaak van de WTO.

Een door bijna iedereen gedeeld ideaal is dat de handel in alles, dus ook in voedsel, vrij en eerlijk is.

Helaas is dat nog lang niet zo, zeker niet én vrij én eerlijk. De voorstanders van vrije handel (geliberaliseerde handel) willen liefst géén regels. Zij willen alle vrijheid om geld te verdienen aan de handel in voedsel – honger of geen honger.

De voorstanders van eerlijke handel ('fair trade') willen dat alle boeren een fatsoenlijke prijs krijgen voor hun producten, en géén kinderarbeid of milieuvervuiling. En als daar allerlei regels voor nodig zijn, dan moet dat maar.

Bij dit alles zijn het de consumenten (maar uiteindelijk ook de producenten) die gezamenlijk uitmaken of er voor een bepaald product wel of niet een markt is.

 

 

 

Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het FoodPro netwerk
FoodPro Network verbindt professionals in de voedingsindustrie met elkaar. Word ook onderdeel van FoodPro Network!
Advertentie
uw banner hier?