Food Technologie - module 2 Procesontwerp

PROCESONTWERP ( 1 dag )

Bepalen van het benodigde verhittingsschema

 

Wat is de gebruikelijke procedure bij verpakte producten?

In de praktijk wordt de benodigde verhittingstijd vaak proefondervindelijk bepaald. Van een aantal proefcharges worden F-waarden gemeten in het koudste punt van het product op de koudste plek in de autoclaaf. De sterilisatietijd wordt tussendoor netzolang bijgesteld tot de F-waarde voldoende is.

 

Waar ligt het koudste punt in de gebruikte autoclaaf?

Behandeld wordt hoe de temperatuurverdeling in een autoclaaf kan worden bepaald en welke metingen daarvoor nodig zijn. De gangbare autoclaaftypen komen hierbij aan bod.

 

Waar bevindt zich het koudste punt in het product?

Het koudste punt in een product kan met kerntemperatuurmetingen op verschillende posities proefondervindelijk worden vastgesteld. Verschillende producten en verpakkingen worden besproken. Ter plekke zullen enkele producten worden doorgemeten en geëvalueerd. Hulpmiddelen voor het fixeren van een temperatuursensor op een vaste positie in het product worden gedemonstreerd.

 

Wat zijn de correcte instellingen van de autoclaafdruk?

Met name bij flexibele verpakkingen luistert de instelling van de autoclaafdruk vrij nauw. Hierbij kunnen metingen met drukloggers in en buiten de verpakking de benodigde infomatie leveren. Ook het gebruik van een deflectie-module voor dit doel wordt gedemonstreerd.

 

Kan de benodigde verhittingstijd niet gewoon worden berekend?

Voor vaste producten met een regelmatige vorm (cilinder, blok, bol) kan een model-berekening vooraf al een goede indicatie geven van de benodigde verhittingstijd. Met behulp van het computerprogramma Appert worden gezamenlijk een aantal berekeningen gemaakt en doorgesproken.

 

Welke berekeningen zijn er mogelijk voor een willekeurig product?

Over het effect van gewijzigde procesomstandigheden (begintemperatuur, opkomtijd, sterilisatietemperatuur, gewenste F-waarde) op de benodigde verhittingstijd gaat moduul voeding-3…

 

Meld u aan voor de eerst volgende training Module 2 - procesontwerp