Allergenenmanagement

Doelgroep:              De cursus is bestemd voor kwaliteits- of QA-functionarissen van levensmiddelenproducenten,

                                   keukenmanagers, auditoren van certificerende of controlerende instellingen, adviesbureaus en

                                   Regulatory Affairs Managers. Kortom iedereen die te maken heeft met voedselveiligheid.

 

Onderwerpen:

 • Voedselallergie. De kenmerken van allergie, verschillende vormen van allergie en anafylactische reacties.

 • Allergenen. De algemene kenmerken van allergenen worden besproken. Het verschil tussen ALBA/ LeDa en de wettelijke allergenen komt aan bod.

 • Wetgeving; wat valt onder de allergenenwetgeving en wat niet. Hoe is allergenenregelgeving buiten Europa geregeld?

 • Overige eisen, zoals HACCP, BRC, IFS, FSSC 22000 of bepaalde afnemers.

 • Etikettering.

 • Vrij-van claims zoals glutenvrij of lactosevrij.

 • Risicobeoordeling van allergenen. Er wordt aandacht besteed aan drempelwaarden en het vinden van een balans.

 • Kruisbesmetting. Het voorkomen van kruisbesmetting en het etiketteren daarvan.

 • Analysemethoden. Beschikbaarheid van methoden, geschiktheid en beperkingen daarvan en aandachtspunten bij bemonstering en onderzoek. Ook wordt aandacht besteed aan sneltesten en validatie.

 • Receptuurbeheer

 • Specificatiebeheer, zowel van grondstoffen als eindproducten

 • Productontwikkeling

 • Verwisseling van producten.

 • Planning

 • Reiniging

   

  Allergenenmanagement speelt een steeds belangrijkere rol in productiebedrijven. Vanuit

  afnemers en retailers wordt meer aandacht besteed aan allergenenbeheer en het voorkomen

  van kruisbesmetting. Ook bij het uitbesteden van productie- of verpakkingswerkzaamheden

  aan derden wilt u allergenenrisico’s beheersen. Tijdens deze cursus wordt

  achtergrondinformatie gegeven over voedselallergie, allergenen en drempelwaarden. Het

  voornaamste deel van de cursus bestaat echter uit praktische informatie over

  allergenenbeheer. Aan de hand van discussies, cases, praktijkvoorbeelden en foto’s wordt

  ingegaan op de opzet van een goed allergenenmanagement systeem. Na afloop van de cursus

  bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van allergenenbeheer en

  wetgeving, kunt een allergenenbeleid opstellen en bent u in staat risico’s goed in te schatten,

  een systeem op te zetten of te beoordelen. Tijdens de cursus ontmoet u deelnemers van

  andere bedrijven. Er is voldoende ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen.