Torenhoge verwachtingen voor verticale landbouw

HEERENVEEN - Al jarenlang wordt er geëxperimenteerd met verticale landbouw. Hierbij worden gewassen in meerdere etages boven elkaar geteeld in gebouwen, bijvoorbeeld in fabriekshallen, kantoren of in boerderijtorens. Verticale landbouw heeft veel voordelen. Aangezien er in een volledig gecontroleerde omgeving geteeld wordt, zijn er geen pesticiden nodig. Het gebruik van water en kunstmest is zeer efficiënt en nauwkeurig. Omdat er binnen een stad geproduceerd kan worden, wordt de foodprint gereduceerd en neemt de druk op bestaande landbouwgrond af. En daarnaast is deze binnenlandbouw niet onderhevig aan de grillen van de natuur, zoals droogte of overstromingen.

Natuurlijk zijn er ook nadelen op te noemen. Niet voor niets is verticale landbouw, ondanks veelbelovende jaar-op-jaar groeicijfers van meer dan 25%, nog geen gemeengoed geworden. Allereerst is er het hoge energieverbruik, nodig om die ideale groeiomgeving voor de gewassen te creëren. Verder zijn er grote investeringen gemoeid met de opzet van deze manier van ‘stadslandbouw’ en zijn de productiekosten hoog. Ook kan niet elk gewas met evenveel succes binnen geteeld worden. Bladgroenten, kruiden, tomaten en aardbeien schijnen zeer goed te gedijen in een dergelijke gecontroleerde omgeving, terwijl gewassen als tarwe en aardappelen veel lastiger te telen zijn.  

De FAO verwacht dat in 2050 70% van de wereldbevolking in steden zal wonen. In hoeverre de recente COVID-19 pandemie die cijfers zal beïnvloeden is de vraag, nu het begrip ‘ruimte’ en ‘kwalitatieve leefomgeving’ voor velen weer een nieuwe dimensie hebben gekregen. Maar globaal zal dit cijfer kloppen. Voedselzekerheid en constante toeleveringen van levensmiddelen zijn enorm belangrijk. Voor corona waren we ons het nauwelijks bewust. Vanzelfsprekend lagen de supermarkten vol met allerlei levensmiddelen die we nodig en vaak ook niet nodig hadden. Maar het tij is gekeerd. We zijn als wereld hard met neus op de feiten gedrukt; we hebben minder controle over ons leven dan we dachten. En dat geldt ook voor de eerste levensbehoefte: ons dagelijks eten. In Nederland hebben we weinig te vrezen, we kunnen voorzien in deze levensbehoefte en hebben zelfs een voedseloverschot dat we exporteren. Maar in andere landen is die situatie heel anders, daar is men afhankelijk van import van voedsel. Dit geeft een directe boost aan de ontwikkeling van verticale landbouw. De ‘stadslandbouw’ lijkt toekomst te hebben, omdat het antwoord geeft op belangrijke vraagstukken als voedselzekerheid, schaarse hulpbronnen, inflatie van voedselprijzen en duurzaamheid. Deze perspectieven trekken investeerders aan, die de al hoge groeiverwachtingen nog verder zullen doen stijgen. De binnen geteelde slaplanten zullen tot in de hemel groeien.

TEN the export network biedt advies en support aan food bedrijven die over grenzen durven te kijken. Zij coördineert exportactiviteiten, stimuleert business development projecten en zet nieuwe internationale trajecten op. Daarnaast professionaliseert TEN bestaande exportactiviteiten en zijn de adviseurs werkzaam voor het SIB (Starters International Business) programma van de RVO voor MKB-bedrijven. Voor meer informatie: www.theexportnetwork.nl of neem contact op voor een afspraak: http://www.theexportnetwork.nl/contact/.

 

Laatste nieuws