ING: 'Voor Nederlandse voedingsbedrijven komen risico’s klimaatverandering steeds dichterbij'

Het extreem natte eerste halfjaar van 2024 maakt de gevolgen van klimaatverandering heel voelbaar. De KNMI-klimaatscenario’s voor Nederland zijn duidelijk: het wordt steeds warmer, natter en extremer. Voor voedingsproducenten en handelsbedrijven is de impact van klimaatverandering erg concreet: productieproblemen in de vorm van hogere prijzen en grondstoffen van lagere kwaliteit. Hoe langer de toeleverketen van grondstoffen, des te sterker de blootstelling aan klimaatrisico’s. Voedingsbedrijven moeten daarom snel maatregelen nemen om de risico’s van klimaatverandering te verminderen. Dat meldt Ceel Elemans, sector specialist Food bij ING Sector Banking bij ING.

De Nederlandse voedingssector heeft gelukkig wel een goede uitgangspositie. In Nederland is veel kennis beschikbaar over gewasaanpassingen op klimaatverandering en in logistiek opzicht is ons land goed aangesloten op alternatieve grondstoffenstromen. 

De impact van klimaatverandering is daarbij lager voor voedingsbedrijven dan voor de landbouw. Dit komt omdat voedingsbedrijven met aanwezige voorraden aanbodtekorten kunnen opvangen. Voedingsfabrikanten kunnen ook uitwijken naar grondstoffen uit andere regio’s en in sommige gevallen is het mogelijk om een alternatieve grondstof te gebruiken. 

Uit recent ING-onderzoek blijkt dat voedingsbedrijven maatregelen kunnen nemen om de risico’s van klimaatverandering te verkleinen. Zoals een betere grondstoffenplanning door nauwer contact met boeren en telers. Ook kunnen voedingsbedrijven met een aangepaste inkoopstrategie meer spreiding aanbrengen in inkoopgebieden. Dat vereist maximale kennis van de situatie ter plekke.

Samen met toeleveranciers kunnen voedingsbedrijven klimaatrisico’s in kaart brengen en actief aanpakken. Die nauwe band kan leiden tot een positieversterking in de toeleverketen. Zoals exotische groenten- en fruit importeur Nature’s Pride doet met programma’s om stroomgebieden van water gezond te houden. Met als doel dat er een balans optreedt tussen de vraag naar water en de beschikbaarheid ervan. De risico’s van klimaatverandering vragen om actie van voedingsbedrijven.

 

Bron: Ceel Elemans, sector specialist Food bij ING Sector Banking ING

Laatste nieuws