Verduurzamen? Een kwestie van continu verbeteren!

ARNHEM - Groot of klein, geen bedrijf kan eromheen: verduurzamen. Ingegeven door de visie om als onderneming en als totale keten een positievere impact te genereren. Of gedreven door (toekomstige) schaarste van goed personeel, grondstoffen en materialen. De toekomst van de procesindustrie ligt in een uiteindelijk compleet circulaire economie. Steeds meer bedrijven (ook MKB) zullen bovendien - direct of indirect - verplicht worden om verantwoording af te leggen over hun duurzaamheidsprestaties. Zo treedt vanaf 2024 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie in werking.

Bij de term ‘verantwoording afleggen’ zullen met name financieel controllers, kwaliteitsmanagers en communicatiemedewerkers de oren spitsen. Maar we hebben het hier over een onderwerp dat niet tot één afdeling behoort. Verduurzaming van de bedrijfsvoering raakt alle aspecten en alle disciplines. Van productontwerp, inkoopstrategie, HR beleid, inrichting van het productieproces tot de financiële verantwoording en duurzaamheidsverantwoording. Dat vraagt een sterkere samenwerking van alle schakels binnen het bedrijf en in de hele keten. Duurzaamheid zal als een onlosmakelijk, niet meer weg te denken, onderdeel van de totale bedrijfsvoering geïntegreerd worden. Het vraagt om een krachtig samenspel tussen operations, supply chain, inkoop, HR en finance.

Huidige impact en doelstellingen

Verduurzamen vraagt dus om een integrale aanpak. Daarbij helpt het om gezamenlijk een masterplan op te stellen, de leidraad voor de aanpak in de praktijk. Om zo stap voor stap te verduurzamen. Het begint met het inzichtelijk maken van de huidige impact op mensen, milieu, klimaat en directe omgeving. En met een analyse van de huidige impact van externe duurzaamheidsontwikkelingen op het financiële resultaat. Denk bij dit laatste aan bijvoorbeeld de effecten van toenemende grondstofschaarste of noodzakelijke investeringen in een energiezuinige bedrijfsvoering. Van daaruit kunnen duurzaamheidsdoelstellingen voor de lange termijn geformuleerd worden.

In alle vezels van processen en mensen

Het aller moeilijkste is om verduurzaming vervolgens in alle processen en activiteiten te verankeren. En vanuit de gestelde doelen duurzaam denken en handelen te ontwikkelen tot een tweede natuur van de totale organisatie. Dwars door alle afdelingen heen. Van product- en verpakkingsontwikkeling, inkoop, productie, HR, sales tot logistiek. Tot in alle vezels van alle mensen die het in de praktijk moeten doen. En vanuit een aansturing die naadloos aansluit bij de juiste prestatie-indicatoren. Hier komt het belang van organisatieontwikkeling om de hoek kijken. Want wat betekent verduurzamen voor wie? Wie speelt welke rollen? Wie krijgt welke nieuwe taken en verantwoordelijkheden erbij? Hoe zorgen we voor de nodige intensieve samenwerking binnen en buiten het bedrijf? Wat is er nodig aan kennis en bewustzijn? Zodat alle neuzen dezelfde duurzame kant op gaan staan?

Verduurzaming biedt volop verbeterkansen

Het is een enorme opgave. En dus zou je je er bijna door laten ontmoedigen. Maar waarom eigenlijk? Goed beschouwd biedt verduurzaming volop kansen om bijvoorbeeld efficiënter te werken, afvalstromen terug te dringen, energie te besparen, kwaliteit te verbeteren, goed personeel aan te trekken en kosten te reduceren. De opbrengst daarvan zou je weer in verdere verduurzaming kunnen investeren. Verduurzamen is daarmee een kwestie van continu verbeteren. Sterker nog: duurzaamheid is voortaan een onlosmakelijk onderdeel van elk continu verbetertraject. Het gaat stap voor stap. En bij elke stap kom je verder vooruit. Op weg naar een solide, gezondere en succesvolle toekomst.

 

Door: Pauline Kloeze

Senior Consultant, ARV Group

‘Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel van de totale bedrijfsvoering’

 

Bron: ARV Group - partner FoodPro Network

Laatste nieuws