Nederland produceerde 9% van de kaas in de Europese Unie

AMSTERDAM - Zuivelfabrieken in de EU produceerden 2,3 miljoen ton boter, 10,4 miljoen ton kaas, 16,4 miljoen ton magere melk en 23,2 miljoen ton consumptiemelk uit 13,0 miljoen ton volle melk en 10,0 miljoen ton magere melk. Nederland produceerde 9% van de kaas, 8% van de boter en circa 15% van de yoghurt en andere aangezuurde zuivelproducten.

Duitsland is de grootste producent van zuivelproducten. Duitsland had een aandeel van 23% in de kaasproductie, 19% in de productie van consumptiemelk, 20% in de boter productie en produceerde 29% van de aangezuurde melkproducten zoals yoghurt.

Melkveebedrijven in de Europese Unie produceerden in 2021 naar schatting 161,0 miljoen ton rauwe melk. Dat betekent een stijging van 0,4% in vergelijking tot 2020. In Italië nam de productie met 4% toe en in Ierland met 6%. Daar staat een daling van de productie van 2% tegenover in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Laatste nieuws