Voorzitter MKB-Nederland: ‘We moeten drastisch ontregelen’

DEN HAAG - "Nederland moet drastisch ontregelen. We hebben het in dit land zo ingewikkeld gemaakt, dat we alles wat we belangrijk vinden en wat nodig is, niet meer kunnen. We moeten terug naar de basis en bij alles goed bedenken waarom we iets ook alweer deden." Dat zei MKB-Nderland-voorzitter Jacco Vonhof gisterenmiddag tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland in Den Haag, in het bijzijn van minister-president Mark Rutte. "Alle grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan kunnen we alleen maar aan als we het simpeler maken, zoals in de fiscaliteit en op de arbeidsmarkt." Dat meldt MKB-Nederland.

Volgens de MKB-Nederland-voorzitter hollen we de laatste tijd van crisis naar crisis en dat ontneemt ons het zicht op de toekomst. Die crises zorgen bovendien voor een soort paniekvoetbal. ‘We proberen met nog weer nieuwe regels de boel op te lappen, maar al dat pleisters plakken helpt ons niet verder.’

Wat ondernemers nodig hebben, is een heldere koers op alle grote maatschappelijke onderwerpen: waar gaat het heen en wat moeten ondernemers doen om daar te komen. De politiek moet de moed tonen om die vervolgens voor tenminste twee kabinetsperiodes aan te houden. ‘We moeten af van het hapsnap- en zigzagbeleid, dat alleen nog maar wordt verergerd door het versnipperde politieke landschap. Daar vaart geen ondernemer wel bij. Het slaat ook alle investeringslust dood die we zo hard nodig hebben.’

Toekomstbestendig belastingsysteem

De belastingheffing op ondernemingswinsten is zo’n onderwerp waar we de zaak moeten ontregelen, aldus de MKB-Nederland-voorzitter. Hij wil met het kabinet in gesprek over een robuust en toekomstbestendig fiscaal systeem. ‘Sommige partijen in Den Haag zouden de winst van de ondernemer het liefst gelijk belasten als het inkomen van de werknemer. Alsof dat hetzelfde is. Dat zou de dood in de pot voor het ondernemerschap zijn. Het nemen van ondernemersrisico moet ook in fiscale zin worden beloond om te voorkomen dat mensen deze risico’s niet meer willen nemen.’

Één fiscaal winsttarief

Vonhof hield ook een pleidooi voor één fiscaal winsttarief. ‘De keuze in welke rechtsvorm je wilt ondernemen, is nu vooral fiscaal gedreven. Laten we gewoon stoppen met dat onderscheid.’ Het zou volgens Vonhof het overwegen waard zijn om na te denken over nog maar twee ‘boxen’: één voor ondernemers en één voor werknemers, waarbij alle ‘echte ondernemers’ in de bv zitten en daar ook de ondernemersfaciliteiten worden ondergebracht. ‘We zouden daarmee meteen af zijn van de ZZP-discussie waar we ook maar niet uitkomen. Mijn punt is: laten we kijken waar het logischer en zuiverder kan, vanuit een nieuw vertrekpunt.’

Meer werken moet lonen

Ook op de arbeidsmarkt moet het ‘terug naar de eenvoud’ en moet (meer) werken altijd lonen. ‘De marginale belastingdruk is met 40 tot 70 procent voor grote groepen op de arbeidsmarkt veel te hoog. En wat houden mensen op minimumloonniveau over van die verhoging met 10 procent per 1 januari? In elk geval te weinig.’

Het hele stelsel met al zijn toeslagen herzien kost jaren, beseft Vonhof, maar daar moet nu wel een begin mee worden gemaakt. ‘In de tussentijd moeten we niet stil blijven zitten, maar creatief zijn. Maak mogelijk dat werkgevers een bepaald percentage van het brutoloon netto mogen uitkeren, bv mede afhankelijk van het aantal gewerkte uren ten opzichte fulltime. Of breng alles boven de 30 uur naar een vast, lager belastingtarief. Dát stimuleert om meer te (blijven) werken.’

 

Bron: MKB Nederland

Foto: Jacco Vonhof, fotograaf Guus Schoonewille

Laatste nieuws