Ruim 37% van de werknemers in de vleessector werkt via een uitzendbureau

DEN HAAG - Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de omvang van het personeelsbestand in de vleessector en dan met name bij de slachthuizen, met een uitsplitsing naar contractvormen en naar arbeidsmigranten versus Nederlandse werknemers. Het rapport van SEO heeft zij naar de Tweede Kamer gezonden.

Het totaal aantal werknemers in de vleesverwerkende industrie en groothandel in vlees samen is tussen 2006 en 2020 toegenomen van 36.100 naar 37.400 werknemers. Die groei betreft voornamelijk vleesverwerkende bedrijven en de groothandel in vlees. De groei bij de slachterijen is beperkt gebleven. Het aandeel arbeidsmigranten is in dezelfde periode gestegen, van gemiddeld 27% naar 37%. Het aandeel arbeidsmigranten ligt met gemiddeld 51% het hoogste bij de slachterijen. Ongeveer de helft van alle werknemers met een flexibel contract in de vleessector heeft minder dan een jaar werkervaring in de sector.

In 2020 waren er 13.800 werknemers met een niet-Nederlandse nationaliteit werkzaam in de vleessector. De arbeidsmigranten in directe dienst van de vleessector kwamen voor driekwart uit Midden- en Oost-Europa. Het aandeel flexibele contracten onder werknemers in directe dienst van de vleessector exclusief uitzendwerknemers ligt gemiddeld op ongeveer 25%. Een flexibel contract heeft een bepaalde duur of een onbepaald aantal uren. De overige werknemers in directe dienst hebben een regulier vast contract. De laatste jaren is het aandeel flexibele contracten afgenomen en het aandeel vaste contracten toegenomen.

Ruim 37% van alle werknemers in de vleessector is in dienst van een uitzendbureau. Dat is inclusief uitzendwerknemers in dienst van de vleessector zelf. Het aandeel uitzendwerknemers is in de loop van de afgelopen twee decennia licht toegenomen. Van alle uitzendwerknemers heeft meer dan 80% een niet-Nederlandse nationaliteit, bij werknemers in directe dienst ligt dat tussen de 20 en 25%. Van alle arbeidsmigranten werkt ruim twee derde via een uitzendbureau, bij Nederlandse werknemers is dat minder dan 20%.

Het aantal arbeidsmigranten dat is gedetacheerd vanuit een buitenlandse werkgever is moeilijk vast te stellen voor de vleessector. Een grove inschatting komt uit op ongeveer 700 tot 3.200 gedetacheerde werknemers in 2020, ofwel 1% tot 7,5% van het totaal aantal werknemers in de vleessector.

Meer informatie is te vinden in het rapport Aantal werkenden in de slachthuizen en overige vleessector van SEO.

 

Bron: Rijksoverheid

Laatste nieuws