Unilever, CONO, Nestlé en Vreugdenhil willen zuivel met lagere CO2-voetafdruk

WAGENINGEN - Unilever, CONO Kaasmakers, Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods werken elk met hun eigen programma aan een de verlaging van de CO2-voetafdruk van melk met 50% in 2030. Deze ketens starten samen met Wageningen University & Research UR een vier jarig publiek private samenwerking. Daarnaast hebben beide ketens tot doel om een aanpak te ontwikkelen die breed toepasbaar is en die ook breed beschikbaar komt. 

In de publiek private samenwerking wordt ook samengewerkt met Agrifirm, ForFarmers, De Heus, Duynie, Lely en de Rabobank. De zuivelketens gaan zelf met groepen melkveehouders aan de slag. PPP Agro Advies ondersteunt de melkveehouders bij het maken van hun reductieplannen. Belangrijk uitgangspunt is dat uiteindelijk een aanpak met bijbehorende instrumenten wordt ontwikkeld die een opschaling naar grote aantallen melkveehouders mogelijk maakt.

Beide ketens zijn reeds in 2022 elk met een groep melkveehouders gestart om reductieplannen te maken en uit te voeren. In de plannen worden maatregelen opgenomen zoals rantsoenaanpassingen, het toepassen van gras/klaver mengsels en mestvergisting.  Daarnaast worden innovaties getoetst en integraal doorgerekend. De pilotbedrijven zijn gevestigd op verschillende grondsoorten en werken met verschillende strategieën.

Vanuit het onderzoek richt de aanpak zich onder andere op de ontwikkeling van de 'mitigation engine' die wordt ingezet bij het maken van de plannen. Het is een tool die wordt gevoed met bedrijfsspecifieke data uit de Kringloopwijzer en die kan worden gebruikt door de adviseur om samen met de melkveehouder de best passende maatregelen te selecteren voor zijn bedrijfssituatie.

Broeikasgasemissies in de melkveehouderij is een nog relatief nieuw onderwerp. Dit betekent dat het ook nuttig is om rond bepaalde onderwerpen de feiten op een praktische en toegankelijke manier op een rij te zetten in factsheets. Dit geldt bij voorbeeld voor nieuwe reductie-maatregelen. 

 

Bron: Wageningen University & Research

 

Laatste nieuws