VanDrie Group en F&F tekenen overeenkomst over samenwerking

UDDEL - F&F Group en de VanDrie Group maakten bekend een intentieovereenkomst te hebben getekend waarbij beide bedrijven een samenwerking aangaan. In het kader van deze overeenkomst zal de VanDrie Group een belang nemen in F&F Group, terwijl F&F Group op haar beurt de activiteiten van Schils Food overneemt van de VanDrie Group.

De bedrijven zien in deze samenwerking grote potentie in het uitbouwen van de positie van beide bedrijven in de markt voor zuivelgrondstoffen. Daarbij is bijzondere aandacht voor de klanten van zowel F&F Group als Schils Food. Door deze samenwerking zullen klanten van beide bedrijven toegang krijgen tot het uitgebreide gezamenlijke productportfolio.

De bedrijfsvoering van F&F Group wordt autonoom voortgezet onder leiding van CEO Michiel de Boer, die zich langdurig heeft verbonden aan de VanDrie Group. "Met deze fusie bieden wij continuïteit aan onze klanten, medewerkers en alle overige stakeholders. De uitbreiding van ons portfolio biedt groeimogelijkheden voor ons bedrijf, onze medewerkers en onze klanten. Ik ben zeer enthousiast over onze nieuwe partner en de toekomstige samenwerking." Aldus Michiel.

Voor de VanDrie Group biedt deze samenwerking mooie kansen in de Feed en Food markt. De F&F Group is actief in het produceren, verhandelen en distribueren van zuivelgrondstoffen voor humane en dierlijke voeding over de hele wereld. Het familiebedrijf heeft een rijke geschiedenis welke aansluit bij de VanDrie Group. De VanDrie Group produceert kalfs- en rundvlees, (kalver)voeders en zuivelgrondstoffen. Met een omzet van 2,75 miljard euro biedt het bedrijf werkgelegenheid aan ongeveer 2.600 personen.

De samenwerking zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de autoriteit Consument & Markt. De partijen verwachten dat de mededingingsautoriteit de goedkeuring zal afgeven.

Laatste nieuws