Rabobank: Wereldwijde zuivelhandel blijft op de middellange termijn groeien

De zuivelhandel groeide tussen 2017 en 2022, maar de groei was niet geleidelijk. In 2022 werd 90,6 miljard kilo aan zuivelproducten verhandeld op de wereldmarkt, een daling ten opzichte van het recordvolume van 95 miljard kilo in 2021. Tussen 2017 en 2022 kende de zuivelhandel een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,1%. Het volume nam met 4,8 miljard kilo toe. Rabobank verwacht dat de handel in zuivelproducten op de middellange termijn ook blijft groeien. 

In de nabije toekomst houden Nieuw-Zeeland en de Europese Unie dankzij ruime exportoverschotten een dominante positie in de wereldhandel in zuivelproducten. Een gematigde groei van de melkproductie in beide regio's zal gevolgen hebben voor de zuivelhandel.

Rabobank voorziet een groei van de vraag naar zuivel in Azië, met name in Zuidoost-Azië en China. Hoewel de lokale productie in deze regio’s in ontwikkeling is, verwachten analisten dat de import op de middellange termijn tot 2030 verder zal toenemen.

In de Verenigde Staten zal tot 2030 de binnenlandse melkproductie verder uitbreiden. Tegelijkertijd blijft de consumptie van vloeibare melk onder druk staan. Daardoor is er meer melk beschikbaar voor verwerking en zijn er meer zuivelproducten voor export.

Binnen de Europese Unie hebben ontwikkelingen als Fit for 55 en Farm to Fork een impact op de melkaanvoer en indirect op het volume zuivelproducten bestemd voor de internationale markt. Zeker in de huidige context van verhoogde geopolitieke risico's en potentiële deglobalisering in een tijd van toenemend protectionistisch handelsbeleid.

Meer details zijn te vinden op de World Dairy Map 2023 die de Rabobank heeft opgesteld.

Meer over


Laatste nieuws