Essentiële planningtools voor digitalisering in de levensmiddelenindustrie

Een veerkrachtige supplychain is belangrijker dan ooit tevoren. In een voortdurend veranderende markt moeten bedrijven snel de juiste beslissingen kunnen nemen. Aanpassingsvermogen en vooruitplannen op het gebied van inkoop, productie en verkoop zijn essentieel om leveringszekerheid te garanderen en kosten te besparen. Daarbij zijn flexibele, voorspellende en betrouwbare processen cruciaal om complexe ordernetwerken succesvol te kunnen beheren.

Optimale planning, organisatie en beheer van resources

Digitale planningstools helpen om verstoringen in de leveringsketen op te vangen en tegelijkertijd de organisatie wendbaar te maken en verder te optimaliseren. Goede voorraadbeslissingen vereisen betrouwbare prognoses en een goede behoefteplanning, of het nu gaat om dagelijkse verkoopprognoses of de anticiperende planning van toekomstige behoeften.

Verschillende planningshorizonnen geven een overzicht van de te produceren volumes en de machine- en personeelsbezetting in de diverse afdelingen. Scenarioplanning levert gefundeerde prognoses en geeft automatische suggesties voor een betrouwbare planning op wat komen gaat. Dit stelt bedrijven in staat om de productiekosten aanzienlijk te verlagen en lastminuteorders flexibel te plannen en uit te voeren. Deze processen worden inzichtelijk gemaakt middels de Forecast-, Supply & Demand- en S&OP-planning.

Wat is een Forecast-planning?

Forecasting is een techniek waarbij gegevens uit het verleden gebruikt worden om inschattingen te maken voor de toekomst. Met forecasting worden kansen en risico's in kaart gebracht op basis van data. Aan de hand daarvan worden bedrijfsdoelen opgesteld, budgetten toegewezen en uitgaven gepland.

Wat is een Supply & Demand-planning?

De supplyplanning geeft inzicht in de inkoop van grond- en hulpstoffen. De bestelling van deze grond- en hulpstoffen dient tijdig te gebeuren. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel voorraad aanwezig is en dat THT-datums worden overschreden. In de demandplanning, ook wel Master Production Schedule (MPS) genoemd, wordt de behoefte in de productie inzichtelijk gemaakt. De demandplanning, oftewel MPS, is dus feitelijk de productieplanning.

De forecast- en demandplanning zijn geen op zichzelf staande processen en dienen te worden geïntegreerd. De forecastplanning voedt de demandplanning, waarbij de demandplanning inzicht geeft in de grond- en hulpstoffen, het personeel en de machines die nodig zijn om de forecast te realiseren. Zo wordt duidelijk of dat met de huidige capaciteiten mogelijk is.

Wat is een S&OP?

S&OP staat voor Sales and Operations Planning. Deze tool bewaakt de onderlinge processen tussen vraag en aanbod en de capaciteit van het MPS-productieplan. Dit houdt in dat verkoop, levering, voorraden, productie, bestellingen van grond- en hulpstoffen etc. continu worden afgestemd op de actuele data.

Planning in de vleesindustrie

Voor vleesverwerkende producenten zonder eigen slacht- of uitsnijfaciliteiten eindigen de bovengenoemde processen hier. Voor vleesverwerkende bedrijven die wel zelf slachten en uitsnijden is het van belang dat de demandplanning verder wordt afgestemd op de supplyplanning. Deze heeft namelijk een ander algoritme dan de reguliere supplyplanning. De grondstoffen die nodig zijn voor de productie komen voort uit de technische deelstukken van een dier. Dit vereist een omgekeerde calculatie. Zodra bekend is welke technische deelstukken benodigd zijn, kunnen de ‘hoofdgrondstoffen’ worden berekend.

Integraal ERP systeem

Digitalisering en de integratie van de forecast-, demand- en uitsnijplanning in één systeem verhoogt de betrouwbaarheid in de keten. Zeker wanneer het aantal artikelen toeneemt, wordt het productieproces en daarmee de planning ingewikkelder, en dienen bedrijfsprocessen integraal te worden gekoppeld.

Ook wanneer de productie volgens een bepaalde receptuur wordt aangestuurd, vormt een branchespecifiek ERP-systeem dat speciaal voor de levensmiddelenindustrie is ontwikkeld, de ideale oplossing. Bovengenoemde processen zorgen voor lagere kosten en een hogere procestransparantie. Maar het belangrijkste is dat de betrouwbaarheid van uw bedrijf voor uw klanten wordt gemaximaliseerd.

 

Bron: CSB-System Benelux B.V. - partner FoodPro Network

Laatste nieuws