McCain maakt veelbelovende start met regeneratieve landbouw en stimuleert transitie in het komende teeltseizoen

Het vorig jaar gelanceerde programma voor regeneratieve landbouw van McCain in Nederland is boven verwachting uit de startblokken gekomen. In 2024 wil McCain de omvang van het programma verdubbelen. Om deze transitie te stimuleren heeft McCain de samenwerking met de Rabobank versterkt met een nieuwe aantrekkelijke rentekorting voor apparatuur die nodig is voor regeneratieve landbouw.

McCain gelooft dat regeneratieve landbouw de kern vormt van de oplossing op weg naar een toekomstbestendige landbouw. Na de lancering van regeneratieve landbouw bij McCain in Nederland vorig jaar hebben 34 telers – samen goed voor meer dan 800 hectare aardappelen – de eerste fase van het programma doorlopen. Met het programma staat het Canadese familiebedrijf schouder aan schouder met telers door duurzame landbouwpraktijken te stimuleren. Concreet betekent dit dat McCain regeneratieve landbouwindicatoren beloont – varierend van 1) weerbare bodems, 2) gewasdiversiteit, 3) minimaliseren van bodemwerking, 4) verminderen van toxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen, 5) verbeteren van biodiversiteit, 6) optimaliseren van gebruik van inputsen 7) verhogen van de organische koolstof.

Om extra financiële steun te bieden, naast de premie van 5 euro per ton aardappelen voor deelnemers aan het programma, hebben McCain en de Rabobank hun partnerschap versterkt om de volgende stap in de transitie te ondersteunen. Deelnemers aan het programma kunnen vanaf 2024 in aanmerking komen voor een nieuwe aantrekkelijke rentekorting voor apparatuur die nodig is voor regeneratieve landbouw. De korting van 150 basispunten die de Rabobank hiervoor biedt, wordt door McCain geëvenaard met 150 basispunten. "Als Rabobank willen we onze klanten faciliteren in de transitie naar een toekomstbestendige landbouw. Het regeneratieve landbouw programma van McCain, waarbij telers worden begeleid en een premie krijgen op hun productprijs, sluit naadloos aan bij onze visie. Daarom geven we telers in dit programma aantrekkelijke financieringsvoorwaarden.”, aldus Gea Bakker, Sectormanager Food & Agri Rabobank.

Naast financiële ondersteuning richt het programma van McCain zich ook op het ontwikkelen en delen van kennis. McCain verzamelde en analyseerde gegevens van de deelnemers, hun landbouwpraktijken en hun landbouwgrond. Een opvallend voorlopig resultaat is dat de deelnemers bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in bodembedekking als een van de regeneratieve landbouwindicatoren die McCain stimuleert. Gemiddeld hadden de deelnemers meer dan 240 dagen bodembedekking. “Bodembedekking is goed voor de bodemkwaliteit en biodiversiteit maar ook voor de waterkwaliteit vanwege verminderde uitspoeling, een onderwerp dat hoog op de agenda staat bij McCain en haar telers. Ik ben trots dat McCain het intiatief heeft genomen en samen met onze telers vormgeeft aan de transitie op het erf door woorden om te zetten in daden. De resultaten van het eerste jaar smaken naar meer en ik ben overtuigd dat we kunnen opschalen”, aldus Erik Haasken, Manager Agronomie bij McCain. Binnen het programma hebben sommige boeren ook geëxperimenteerd met innovatieve bemestingsmethoden, omdat het verminderen van de impact van bemesting één van de indicatoren van het programma van McCain is. Boeren die gecoate N-meststoffengebruikte, behaalden een aanzienlijk hogere stikstofgebruiksefficiëntie (+19,7%).

In de komende jaren zal McCain voortbouwen op de succesvolle start van het programma om, in lijn met het recent gepubliceerde Sustainability Report 2023, regeneratieve landbouwpraktijken te implementeren op het gehele aardappelareaal in 2030.

 

Bron: McCain

Meer over


Laatste nieuws