Unilever zet voor 59,6 miljard euro om

Unilever heeft het jaar 2023 afgesloten met een omzet van 59,6 miljard euro. Dat betekent een daling van 0,8% in vergelijking tot 2022. De onderliggende omzetgroei bedroeg 7,0%, met negatieve wisselkoerseffecten van 5,7% en 1,7% van netto desinvesteringen. De onderliggende operationele marge steeg met 60 basispunten naar 16,7%, terwijl de brutomarge dit jaar met 200 basispunten steeg en in de tweede helft van het jaar met 330 basispunten. De nettowinst komt uit op 7,1 miljard euro.

De onderliggende omzet van de voedingsdivisie groeide in 2023 met 7,7%, door 10,1% hogere prijzen en bij 2,2% lagere afzetvolumes. In het vierde kwartaal was er een verbetering in de volumes, waarbij de twee grootste merken, Hellmann’s en Knorr, een positieve volumegroei kenden. De twee merken bepalen samen 60% van de voedingsomzet in 2023.  Unilever Food Solutions bepaalt 20% van de omzet van de voedingsdivisie. Daar nam de omzet met meer dan 10% toe met een positieve volume- en prijsgroei. De gemiddelde onderliggende operationele marge binnen de voedingsdivisie steeg met 100 basispunten.

In de divisie ijs groeide de onderliggende omzet met 2,3%, waarvan 8,8% komt door hogere prijzen terwijl de afzetvolumes 6,0% lager waren. De divisie kende een teleurstellend jaar met afnemend marktaandeel en dalende winstgevendheid. De onderliggende operationele marge daalde met 90 basispunten. De brutomarge was lager als gevolg van aanhoudende kosteninflatie, terwijl de merk- en marketinginvesteringen toenamen.

Meer over


Laatste nieuws