Omzet Ausnutria nam in 2023 met 11,3% af

De omzet van zuivelbedrijf Ausnutria is in 2023 met 11,7% gedaald naar 931 miljoen euro. In vergelijking tot 2022 was het bedrijfsresultaat 8,7% lager. Dat kwam in 2023 uit op 59,8 miljoen euro. De winst van het bedrijf daalde met 24,9% naar 22 miljoen euro. 

Ausnutria is producent van baby- en kindervoeding. China is de belangrijkste afzetmarkt. Sinds enkele jaren daalt de vraag vanuit China als gevolg van afnemende economische groei, een dalend geboortecijfer en toenemende lokale concurrentie. Dit heeft een significant effect op de resultaten van Ausnutria. De markt in China bevindt zich in een consolidatiefase. De verwachting is dat het geboortecijfer in China niet verder zal dalen, maar de komende jaren iets zal toenemen.

Voor toegang tot de Chinese markt gelden strikte regels en wetten en deze zijn vorig jaar verder aangescherpt. Ausnutria heeft inmiddels haar merken voor deze markt opnieuw geregistreerd en daarmee het vertrouwen haar positie in deze markt te kunnen versterken, zeker voor de producten op basis van geitenmelk. 

Topman Bart van der Meer ziet ook tekenen van herstel onder invloed van groei buiten China, zoals in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Verder wordt ingezet op efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen. Als gevolg van veranderende marktomstandigheden kondigde Ausnutria vorig jaar aan de productiecapaciteit in Leeuwarden te verlagen. Begin dit jaar volgde de aankondiging dat Ausnutria de fabriek in Ommen eind dit jaar zal sluiten en er ook arbeidsplaatsen komen te vervallen in Kampen. In totaal gaat het om 150 arbeidsplaatsen.

Naast het anticiperen op veranderende marktomstandigheden en het aanpassen van de productiecapaciteit per locatie werkt Ausnutria ook aan de herijking van de bedrijfsstrategie, waarin de noodzaak tot kostenbesparingen en efficiëntieverhoging speerpunten van beleid zijn. Bovendien spelen de hogere kwaliteitseisen, duurzaamheid en hogere procesbetrouwbaarheid een rol. De bouw van Ausnutria's nieuwe fabriek in Heerenveen is inmiddels afgerond. Na een uitgebreide testfase zal de vestiging in Heerenveen samen met de fabriek in Kampen, de activiteiten van de fabriek in Ommen overnemen.

Laatste nieuws