Nederlanders laten 374 miljoen euro aan statiegeld liggen

Nederlanders hebben de afgelopen drie jaar 374 miljoen euro aan statiegeld laten liggen. De doelstellingen voor het inzamelen van lege blikjes en flessen worden nog steeds niet gehaald.

Dat blijkt uit cijfers die Verpact, voorheen het Afvalfonds Verpakkingen, bekend heeft gemaakt. Een jaar na de invoering van statiegeld op blikjes, wordt op dit moment ongeveer 65 procent ingeleverd. Het aantal ingeleverde flessen bedroeg 71 procent. Dit is aanzienlijk lager dan de wettelijke doelstelling van 90 procent.

Het zwerfafval is wel flink gedaald. Het aantal gevonden kleine flesjes daalde over de eerste helft van 2023 ten opzichte van de eerste helft van 2020 met 63 procent. En ook is in 2023 het laagste aantal blikjes aangetroffen sinds zeker acht jaar.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws