The Kingfish Company zet 17% meer om

The Kingfish Company heeft in 2023 een omzet van 21,9 miljoen euro gerealiseerd. Dat is 17% meer dan in 2022. De gemiddelde opbrengst per kilo steeg van 13,10 euro naar 15,10 euro. Kingfish kweekt de geelstaartkoningsvis in bassins gevuld met water uit de Oosterschelde. De gekweekte vis is een alternatief voor tonijn. Het Zeeuwse bedrijf heeft afnemers in 14 landen. 

The Kingfish Company heeft in 2023 de productiviteit sterk opgevoerd. De biomassaproductie bedroeg 2.195 ton en lag 45% hoger dan in 2022. De extra productie zit met name in biomassavoorraad. Het verkochte volume over 2023 bedroeg 1.457 ton en was maar 1,5% hoger dan in 2022.

De brutomarge per kilogram afgezette vis steeg van 1,90 euro naar 2,90 euro. Het operationeel bedrijfsresultaat EBITDA was 3,9 miljoen euro negatief en daalde met 2,6% in vergelijking tot 2022. De verkoop- en algemene kosten stegen met 25% op jaarbasis, door de noodzaak om de ondersteunende functies te versterken en door enkele herstructureringskosten.

The Kingfish Company is optimistisch over 2024. Het bedrijf verwacht de omzetgroei en het optimaliseren van de activiteiten te kunnen versnellen. Er wordt aanzienlijk geïnvesteerd in verkoop en marketing om de uitbreiding van zijn klantenbestand te versnellen en bestaande en nieuwe markten te ontwikkelen. Het bedrijf blijft ook uitbreidingsplannen in de Verenigde Staten, Europa en andere regio's onderzoeken.

Laatste nieuws