Mars investeert $47 miljoen in een duurzaam zuivelinitiatief

Mars maakte bekend dat het 47 miljoen dollar investeert in een duurzaam zuivelplan als onderdeel van zijn bredere klimaatstrategie, die over een periode van drie jaar in totaal 1 miljard dollar zal bedragen.

Mars deelde mee dat het werkt aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk van zijn zuivellijn met zijn klimaatgerichte benadering van de zuivelinkoop, die het ‘Moo’ving Dairy Forward’ noemt. De inzet, benadrukt door partnerschappen met FrieslandCampina en andere bedrijven, sluit aan bij het doel van het bedrijf om de uitstoot in 2030 met 50% te verminderen, gemeten ten opzichte van de uitgangswaarde uit 2015.

Het bedrijf zei dat het zal samenwerken met leiders uit de industrie “om een ​​groot aantal betekenisvolle interventies op de boerderij te implementeren, gericht op kritieke gebieden zoals de vermindering van methaan in de darmen, efficiënt mestbeheer en duurzame voerproductie.

In het duurzaamheidsplan voor zuivel gaat Mars samenwerken met zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Mars zei dat via het partnerschap een groep boerderijen zich zal wijden aan de zuivelvoorziening van Mars. Met de nadruk op duurzamere zuivel. Mars zegt dat het programma innovatieve praktijken en technologieën zal omvatten die kunnen worden verfijnd en opgeschaald in een gerichte en versnelde omgeving. 

Amanda Davies, hoofd R&D, inkoop en duurzaamheid van Mars Snacking, zei dat het bedrijf zijn steentje bijdraagt ​​om de planeet gezond te houden als een absoluut niet-onderhandelbaar standpunt. Davies voegde eraan toe dat de visie van Mars op duurzame zuivel alleen werkelijkheid zal worden met de steun van boeren en leveranciers.

Laatste nieuws