Oatly zet plannen voor bouw van nieuwe fabrieken stop

Oatly heeft besloten de bouw van nieuwe productiefaciliteiten in regio's Europa, Midden-Oosten en Afrika en in Amerika stop te zetten. In het vierde kwartaal van 2023 verwacht Oatly niet-contante bijzondere waardeverminderingen in de orde van grootte van 110 miljoen tot 150 miljoen dollar. Oatly verwacht ook herstructurerings- en andere exitkosten van ongeveer 45 miljoen dollar met betrekking tot deze productiefaciliteiten. 

De producent van dranken op basis van haver schat momenteel dat deze herstructureringskosten zullen resulteren in maximaal 20 miljoen dollar aan netto kasstromen in de komende twee boekjaren, rekening houdend met de verwachte opbrengsten uit de verkoop van bepaalde apparatuur. Verwacht wordt dat het besluit de operationele focus zal vergroten, de complexiteit zal verminderen en de kapitaaluitgaven van het bedrijf zal verminderen.

Oatly heeft het derde kwartaal van 2023 afgesloten met een omzet van 187,6 miljoen dollar. Dat is een toename van 2,5% vergeleken met de periode vorig jaar; op basis van constante wisselkoersen was de omzet gelijk. 

Meer over


Laatste nieuws