Food Experience Ede stap dichterbij

Het college van Ede is positief gestemd over de nieuwe plannen voor de Food Experience. In november worden de plannen aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna kan een definitief besluit worden genomen. Zoals eerder aangekondigd doet Ede dit tegelijk met de provincie, ook het College van Gedeputeerde Staten heeft gevraagd om een oordeel van de Provinciale Staten.

Wethouder Leon Meijer: “Ede groeit de komende jaren door. Er komen woningen bij en belangrijk is dat voorzieningen, en werkgelegenheid, meegroeien. De Food Experience past bij de ambities van Ede en dient als aanjager van het WFC en de ontwikkeling van Ede en Foodvalley. Het WFC terrein wordt een tweede brandpunt van de stad Ede, waar nieuwe werkgelegenheid een plek krijgt en bewoners en bezoekers graag naartoe komen voor een bezoek aan de horeca of een evenement, of natuurlijk de Food Experience.”

Ook zijn er op het WFC-terrein mooie ontwikkelingen te melden. Zo heeft de Aeres Groep een intentieovereenkomst getekend om zich op korte termijn met een MBO opleiding op het gebied van voedsel te vestigen achter de Frisokazerne. Tussen het nieuwe station Ede-Wageningen en de twee kazernegebouwen wordt het Frisopark aangelegd, de ruimte is ook geschikt voor publieksmanifestaties en exposities op het terrein van landbouw en voedsel. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2024 gestart worden met de realisatie van horeca in het Ketelhuis tussen de Maurits- en de Frisokazerne.

Na de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan eind 2022 is door de Stichting WFC Experience de opdracht gegeven om een nieuw plan te maken voor in de Mauritskazerne. De nieuwbouw achter de kazerne komt in dit plan te vervallen. Het is de ontwerpers gelukt om met minder beschikbare ruimte, toch een fantastisch plan neer te zetten. Tijdens een bezoek aan de Food Experience leer je op een leuke en actieve manier over voedsel, duurzaamheid en landbouw. Ook is er een interactief restaurant waar eten een beleving wordt.

De afgelopen maanden is door de gemeente gebruikt om de financiële haalbaarheid te toetsen. Ook zijn een aantal uitgangspunten veranderd, waardoor er geen lening meer nodig is van de gemeente. De exploitant zal namelijk de kosten van de verbouwing voor zijn rekening nemen. Het plan is daarmee financieel gezien gunstiger voor de gemeente. 

Wethouder Leon Meijer: “Na de uitspraak van de Raad van State is er hard gewerkt om een levensvatbaar alternatief te ontwerpen. Met het nieuwe plan ligt er een aantrekkelijk ontwerp voor een Food Experience waarbij ook de financiële risico’s voor de gemeente fors zijn gedaald. We zien de behandeling in de gemeenteraad en provinciale staten dan ook met vertrouwen tegemoet”.

Op 23 november is een informatieve bijeenkomst over de Food Experience voor de gemeenteraad, gevolgd door een oordeelsvormende vergadering op 30 november. Provinciale Staten heeft op 29 november een informatieve bijeenkomst, gevolgd door een oordeelsvormende vergadering op 6 december. Het oordeel van de beide raden wordt meegenomen bij de definitieve besluitvorming in de colleges van Ede en de provincie. Deze besluiten worden verwacht in het nieuwe jaar.

Het ontwerp is in te zien via www.ede.nl/wfc.

Op de website www.worldfood.nl/perskamer staat een video met een toelichting op het nieuwe ontwerp.

 

Bron: Gemeente Ede

Laatste nieuws