Leveranciersbeheersing in 3 stappen

DEN BOSCH - Als voedingsmiddelenbedrijf heb je te maken met leveranciers. Moet jij de leveranciersbeheersing voor jouw bedrijf uitvoeren? Normec Foodcare legt uit hoe je dit in drie stappen uitvoert.

Stap 1: Welke informatie moet je opvragen?
Je start altijd met het inventariseren welke informatie je nodig hebt van welke leveranciers. De gevareninventarisatie en risicoanalyse vormen de basis.

Stap 2: Informatie opvragen
Zodra duidelijk is welke informatie je per leveranciersgroep moet opvragen, kun je aan de slag met het benaderen van de leveranciers.

Stap 3: Informatie beoordelen
Als laatste beoordeel je bijvoorbeeld of je alle gewenste informatie hebt ontvangen of deze betrouwbaar is en of de leverancier aan alle eisen voldoet.

Meer weten?

Lees hier de uitgebreide toelichting op de drie stappen. Wil je liever de hoeveelheid administratie rondom de leveranciersbeheersing direct beperken? Plan dan een gratis demo in om te zien hoe QA Software daar een bijdrage aan kan leveren.

 

Bron: Normec Foodcare - partner FoodPro Network

Laatste nieuws