ABN AMRO: 'CSRD zal bedrijven in de voedingsindustrie tot actie dwingen'

De komende jaren worden supermarkten en leveranciers gedwongen nauwkeurig in kaart te brengen hoe duurzaam hun producten en productiemethoden zijn. Dit vloeit voort uit wetgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de anti-ontbossingswetgeving van de Europese Unie. Leveranciers die hier niet adequaat mee om kunnen gaan, lopen het risico om daardoor in de problemen te komen, aldus Rob Morren, Sector Banker Food, ABN AMRO.

De wetgeving stelt voedingsproducenten voor de opgave om diep in de ketens prestaties over milieu-impact en sociaal welzijn inzichtelijk te maken. Het is waarschijnlijk dat soms de capaciteit of kennis ontbreekt om op een gedetailleerde manier aan deze rapportage-eisen te voldoen. Lukt dit wel, dan is het onvermijdelijk dat concrete acties worden verwacht om bijvoorbeeld de milieu-impact te beperken, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot of het verminderen van biodiversiteitsverlies.

Bedrijven doorlopen diverse fases om te voldoen aan de CSRD, die sinds dit jaar in stappen wordt ingevoerd. Momenteel vergaren veel bedrijven kennis over de vereisten. Uiteindelijk moeten ze een dubbele materialiteitsanalyse maken. Het eerste deel van deze analyse gaat over het voorkomen van een negatieve impact. Het tweede deel betreft de continuïteit; bijvoorbeeld in staat kunnen zijn om grondstoffen veilig te stellen wanneer extreme hitte of overstromingsrisico’s de leveringszekerheid ernstig onder druk zetten.

Parallel hieraan loopt het ophalen van gestandaardiseerde data over prestaties op het terrein van milieu, sociaal welzijn en ‘goed bestuur’ door de gehele keten heen. Rapportage hierover leidt ertoe dat supermarkten de toeleveranciers de komende jaren steeds objectiever onderling kunnen vergelijken. Non-gouvernementele organisaties vergaren deze inzichten ook. Het is denkbaar dat zij zullen eisen dat de rapportages worden gevolgd door acties om  de prestaties verbeteren.

Leveranciers lopen het risico om uit de gratie te raken als ze geen grip krijgen op betrouwbare duurzaamheidsdata in de keten en deze data niet op een constante en uniforme manier kunnen rapporteren aan afnemers zoals supermarkten. Een ander risico is dat ze structureel slechter blijken te presteren dan concurrenten. Ook zal het hen worden aangerekend wanneer ze onvoldoende slagkracht tonen om ondermaatse prestaties aan te pakken.

 

Bron: ABN AMRO

Laatste nieuws