Veel voedingsbedrijven verwachten toename in investeringen

In de conjunctuurmonitor van maart 2024 van het CBS zegt 37,7% van de bedrijven in de voedingsindustrie dat de investeringen in 2023 gelijk gebleven zijn aan het jaar ervoor, 46,5% investeerde meer en 15,8% van de bedrijven investeerde minder dan in 2023. Voor 2024 verwacht 31,9% een toename in investeringen, 49,1% voorziet een vergelijkbaar investeringsniveau als in 2023 en 19% denkt minder te gaan investeren.

Het CBS peilde ook bij producenten van dranken naar hun investeringsplannen. Hier verwacht slechts 9,4% van de bedrijven dit jaar meer te investeren dan in 2023. Van de respondenten verwacht 28,4% een vergelijkbaar bedrag als vorig jaar te investeren en 62,2% rekent op minder investeringen. Terugkijkend naar 2023 zegt 28,1% in 2023 meer te hebben geïnvesteerd dan in 2022, voor 18,6% was het bedrag voor beide jaren vergelijkbaar en 53% investeerde vorig jaar minder dan in het voorgaande jaar.

Laatste nieuws